Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Press konferencija povodom još jednog brutalnog premlaćivanja žene u splitu

24.7. ispred uprave Grada Splita (Banovina) održale smo Press konferenciju povodom još jednom brutalnog premlaćivanja žene u našeg Gradu i Županiji.  Za Domine govorile su Mirjana Kučer, Karmela Šegvić i Banka Čop.

Oglasna tabla / Najave događanja

Žena na Mediteranu

18.06.2019

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva u suradnji s predstavnicima Zaklade Anna Lindh organizirala je konferenciju s tematskom raspravom "Održivi razvoj (lokalnih zajednica) Euro – Mediterana" u Zadru od 11. do 13. lipnja 2019. godine. Jedna od glavnih tema rasprave je bio i položaj žena na Mediteranu

Završen proljetni tečaj šivanja i vezenja

17.07.2019

Polovinom lipnja uspješno je završen još jedan tečaj šivanja i vezenja te su polaznice tečaja na zasluženom ljetnom odmoru do jeseni. Voditeljica tečaja Maja Krstić uspjela je sa svojim polaznicama, u suradnji s udrugom Domine kreirati jedinstveni proizvod.

RadiOna ravnopravnoSTi – prvi Kick-off sastanak Europskih snaga solidarnosti

13.06.2019

13.6.2019. Karmela Šegvić bila je na prvom sastanku, a kao predstavnica jedne od 6 organizacija kojima su odobrena bespovratna sredstva za projektne aktivnosti s mladima unutar Europskih snaga solidarnosti.

Okrugli stol – razvoj civilnog društva u Splitu

13.06.2019

12.6.2019. na poziv Kluba mladih Split, Karmela Šegvić i volonterka Nikolina Kozlica prisustvovale su okruglom stolu na temu razvoja civilnog društva u Splitu. Okrugli stol dio je projekta „Spartak“ – socijalno partnerstvo za razvoj i konkurentnost, koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda.