Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

100 godina ženskog pokreta u Splitu

Prije sto godina, 07. prosinca 1918. proglasom u Novom Dobu osnovana je prva Narodna ženska zadruga u Splitu. Njezina prva predsjecnica je bila Maja Čulić, žena po kojoj naše Savjetovalište danas nosi ime. Zadruga je djelovala do 1941. i bila je najuspješnija organizacija humanitarnog karaktera međuratnog perioda u Splitu.

Oglasna tabla / Najave događanja

Savjetovalište ''Maja Čulić''

07.12.2018

Povodom obilježavanja 100 godina ženskog pokreta u Splitu i 15 godina rada udruge Domine, savjetovalište za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja je dobilo novi vizualni identitet.

Predstavljeno Savjetovalište ''Maja Čulić'' za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja

07.12.2018

Udruga Domine je 5. prosinca, na Međunarodni dan volontera, obilježila 100 godina ženskog pokreta u Splitu i 15 godina rada udruge predstavljanjem Savjetovališta ''Maja Čulić'' za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja.

Studijska posjeta kolegica iz Mostara

07.12.2018

Predstavnice organizacije „Novi put“ iz Mostara, u ponedjeljak 3. prosinca posjetile su nas u udruzi Domine kako bismo razmjenile iskustva i dobre prakse u radu sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji.

Okrugli stol Vijeca Europe i nevladinih organizacija o potpisivanju i provedbi Istanbulske Konvencije

07.12.2018

Vijeće Europe je 29. studenog u Strasbourgu organiziralo je okrugli stol kako bi s nevladinim organizacijama razgovaralo o promicanju svijesti o problemu rodno uvjetovanog nasilja.