Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Charlotte Bunch

Aktivistkinja u borbi za prava žena, ljudska prava i prava lezbijki, članica više komisija i radnih tijela UN-a koja rade na promociji prava žena; koautorica Deklaracije o sprječavanju nasilja prema ženama, usvojene na Konvenciji UN-a 1993 u Beču; koautorica Pekinške Deklaracije i platforme za djelovanje, usvojene na IV. Svjetskoj konferenciji žena u Pekingu.

Charlotte Bunch je profesorica na Sveučilištu Rutgers, New Jersey gdje radi na Bloustein Školi za planiranje i javne politike. Članica je i osnivačica Globalnog centra za ženski leadership /Centre for Women's Global Leadership, članica upravnog odbora Zaklade za žene, Human Rights Watcha za ženska ljudska prava, te Global Found for Women. Autorica je i pokretačica kampanje "16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja prema ženama", koja ove godine obilježava 21. godišnjicu. Charlote Bunch autorica je brojnih članaka i publikacija, a mnoge od njezinih izjava su poput one: „Ženska prava su ljudska prava.“, dosada nebrojeno puta citirane u govorima mnogih boraca/kinja i aktivista/kinja za ljudska prava.

Zanimljivo je da je Charlotte u šezdesetim bila pripadnica radikalne lezbijske skupine Furije, te je zagovarala lezbijski separatizam unutar feminističkog pokreta, kao strategiju i životni stil. Sama Charlotte Bunch doživljavala je tu strategiju kao prvi korak i privremeno povlačenje iz "mainstream" aktivizma da bi se postigli specifični ciljevi i ojačao osobni razvoj. Danas djeluje kroz "gender mainstreaming" i zagovornica je Gender Equality Architecture Reform Campaign  /GEAR/.

Iz životopisa:

1989 osnovala je Centar za ženski globalni leadership;

1996. ušla je u Nacionalnu Žensku kuću slavnih;

u prosincu 1999. predsjednik Bill Clinton uručio joj je nagradu Eleonor Roosvelt za ljudska prava;

primila je nagradu: "Žene koje prave razliku"  /Women Who Make a Difference Award/ i nominirana kao jedna od 21 lidera/ica za 21 stoljeće.;

članica je odbora Human Rights Watch za ženska prava i Global Found for Women, te Međunarodnog vijeća za politiku ljudskih prava;

savjetnica je u mnogim tijelima UN-a i autorica i pokretačica GEAR kampanje;

između ostalog zalaže se za objedinjavanje 4 komisije UN-a koje rade na promicanju prava žena, koje bi se trebale ujediniti u jedno tijelo i povećati proračunska izdvajanja s 1 na 5 %;

autorica je brojnih eseja i knjiga koje su klasika feminističke teorije, poput "Strastvene politike – feministička teorija u akciji" i "Zahtjev za odgovornošću – globalna kampanja i Bečki tribunal za ženska ljudska prava".

 

Neke od njezinih poznatih izjava su:.

„ ...borbe za prava lezbijke i gejevi (gay) su kako kažu oponenti izgubljene, jer oni ne bi trebali imati posebna prava. Ali ta „posebna“ prava su samo pristup ili put ka ostvarenju istih prava pravima koja svatko ima.  Ova se jezična argumentacija upotrebljava uvijek kada neka manjinska skupina zagovara specifična prava za sebe. Radi se o vrlo učinkovitoj jezičnoj manipulaciji i mi moramo svaki put prepoznati i suprotstaviti joj se... „

„Tražimo od ljudi da shvate da ropstvo i danas postoji. Zapravo,  prema nedavnom članku u New York Timesu , kada zbrojimo broj žena i djeca u dužničkom ropstvu, kućne ili robove u kućanstvima ili seksualno ropstvo, dolazimo do podatka da danas postoji na svijetu više robova nego ikad prije u povijesti.“

„Nema privatne domene osobnog života koja nije politička, kao što nema ni političkog pitanja koje na kraju nije osobno“

"Pretvorili su me u feministicu zato što sam bila frustrirana. Zato sam im zahvalna."

"Mi trebamo žene lidere. Ali, trebamo one koje imaju viziju za nešto."
/"We need women leaders. But we need them to have a vision for something.")

 

print pdf mail