Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Političko ekonomsko osnaživanje žena

Demokracija u kojoj nema žena, nije demokracija (Slavenka Drakulić)

Udruga Domine, od svog osnutka 2003. godine sustavno radi na političkom osnaživanju žena, zagovara veću participaciju žena u politici i prati položaj žena u politici, prije svega na lokalnom i regionalnom nivou. Kroz različite programe političke edukacije prošlo je više od 50 političarki aktivnih na području Grada Splita i Županije.
 

Ciljevi:
Dugoročno, cilj nam je unaprjeđenje položaja žena u Županiji splitsko-dalmatinskoj.
Svi projekti koji se provode u okviru ovog programa imaju za cilj.
1. povećati udio žena u lokalnim/područnim tijelima političkog odlučivanja
2. povećati razinu znanja i vještina žena u politici
3. povećati participaciju i interes žena za politiku
4. podići razinu svijesti o važnosti ujednačene zastupljenosti žena i muškaraca u tijelima političkog odlučivanja, a osobito na lokalnom nivou
 

Aktivnosti
- ciklus radionica i seminara za političarke: „Kako ući, ostati i opstati u politici“
- okrugli stolovi i javna predavanja
- konferencije
- javne i medijske kampanje
- javne akcije
 

print pdf mail