Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

Š

Šarp Džin
"Od diktature do demokratije"
Beograd, Srbija: Građanske inicijative-Udruženje građana za demokratiju i civilno društvo, 1999., 84 stranice, knjiga.

Šimac Neven
"Protiv korupcije- stara pošast, nove opasnosti; razgovori o korupciji i njezinu suzbijanju"
Zagreb- Split: Udruga za demokratsko društvo (UDD), 2004., 92 stranica, stručna literatura.

Šimac Neven
"Abeceda demokracije: razgovori o demokraciji, o pravu i institucijama, o građanima i politici, o slabostima i izazovima demokracije"
Zagreb: Udruga za demokratsko društvo: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, 2001., 78 stranica, stručna literatura.

Šinko Marijeta
"Žene u hrvatskoj politici- sažetak rezultata istraživanja (2007.)"
Zagreb: Centar za ženske studije, 2008., 46 stranica, stručna literatura.
 

Škorić Alojzije
"Marketing za male poduzetnike"
Zagreb: Škoric Alojzije, 1995., 48 stranica, stručna literatura.

Škrabalo Marina, Miošić-Lisjak Nives
"Uklanjanje nedostataka u prevenciji rodno uvjetovanog nasilja u Hrvatskoj-studija slučaja, Kreni od sebe-studija slučaja o rodno zasnovanom nasilju”
CESI i Autonomni Ženski Centar Zagreb, Hrvatska i Beograd, Srbija, 74 stranice, stručna literatura.

Štimac Radin Helena
“Europski ženski lobi (Bruxelles), Proračunom prema ravnopravnosti spolova"
Vlada RH, Ured za ravnopravnost spolova, 2005., 52 stranica, stručna literatura.

Štimac Radin Helena
"Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova 2006.-2010.: provedba jednakih mogućnosti"
Zagreb: Vlada RH, Ured za ravnopravnost spolova, 2006., 69 stranica, stručna literatura.

Štimac Radin Helena
"Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova 2006.-2010."
Zagreb: Vlada RH, 2006., 69 stranica, stručna literatura.

Štimac Radin Helena
"Putokazi ka ravnopravnosti žena i muškaraca 2006.-2010.”
Vlada RH- Ured za ravnopravnost spolova, 2006., 64 stranice, stručna literatura.

Štimac-Radin Helena
"Preporuka REC(2003)3 Odbora ministara državama članicama o uravnoteženom sudjelovanju žena i muškaraca u politickom i javnom odlučivanju"
Zagreb: Vlada RH, Ured za ravnopravnost spolova, 2007., 60 stranica, stručna literatura.

Štimac-Radin Helena
"Preporuka REC(2003)3 Odbora ministara državama članicama o uravnoteženom sudjelovanju žena i muškaraca u političkom i javnom odlučivanju"
Zagreb: Vlada RH, Ured za ravnopravnost spolova, 2008., 60 stranica, stručna literatura.

Štimac-Radin Helena
«Standardi i mehanizmi ravnopravnosti spolova, Preporuka Rec (2007) 17 Odbora ministara državama članicama i Memorandum s objašnjenjima»
Zagreb: Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH, 101 stranica, 2008., stručna literatura.
 

Štulhofer Aleksandar, Raboteg Šarić Zora
"Trgovanje ženama i djecom u svrhu seksualnog iskorištavanja, Razmjeri problema i potrebne mjere za suzbijanje trgovanja u Hrvatskoj"
Zagreb: Centar za istraživanje tranzicije i civilnog društva, Međunarodna organizacija za migracije, 2002., 77 stranica, stručna literatura.
 

print pdf mail