Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

F

Feldman Andrea , Vince-Pallua Jelka
"Žene u Hrvatskoj, Ženska i kulturna povijest"
Ženska infoteka, 2004., 262 stranice, stručna literatura.

Ferankfurt G. Harry
"Kenjaža, teorijski pristup"
Algoritam, 2006., 59 stranica, knjiga.

Ferenčić-Ćuk Sandra
"Prevencija nasilja u obitelji"
Ženska pomoć sada- SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja i Mosta d.o.o., 2007., 63 stranice, stručna literatura.

Ferić-Vac Mirjana, Leaković Karolina
"Za paritetnu demokraciju : 10 godina Socijaldemokratskog foruma žena SDP-a"
Socijaldemokratskapartija Hrvatske, Socijaldemokratski forum, 2005., 131 stranica, stručna literatura.

Filipović Rudolf
"Englesko-hrvatski rječnik"
Školska knjiga, 1993., 1436 stranica, rječnik.

Filipović Ljiljana
"Sokol u šusteraju"
Ženska infoteka, 2001., 180 stranica, knjiga.

Fischer Erica
"Aimee & Jaguar, Ljubavna priča, Berlin, 1943."
Ženska infoteka, 2000., 240 stranica, knjiga.

Foldvari Eva, Sala Valdet
"On the Road to the EU- Monitoring Equal Opportunities for Women and Men in South Eastern Europe- Overview"
Open Society Institute, Network Women`s Program- Soros, 2006., 91 stranica, stručna literatura.

Fontaine Nicole
"Europe for women, Women for Europe"
European Parliament, European Commission, 18 stranica, stručna literatura.

Forčić Gordana, Škrbić Nataša
"Vodič za trenerske i konzultantske usluge neprofitnim organizacijama"
Trenerski forum- udruženje trener/ica i konzultanata/ica za naprofitni sektor u Hrvatskoj, 2006., 64 stranice, stručna literatura.

Franc Renata, Šakić Vlado
"Javno mnijenje: stavovi javnosti o nevladinim organizacijama 2006."
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2006., 83 stranice, stručna literatura.

Franc Renata, Šakić Vlado
"Udruge u očima javnosti: istraživanje javnog mnijenja s osvrtima"
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2006., 189 stranica, stručna literatura.


 

print pdf mail