Bosanska 4, 21 000 Split, Croatia
tel. +385 21 537 272
tel. +385 21 344 688
fax. +385 21 531 722
email: domine@domine.hr
Zagrebačka banka: 2360000-1101679303

2008.

1.
Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji
Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji
Veličina: 814,13 kB

2.
Brošura

Veličina: 88,09 kB

3.
V-day plakat

Veličina: 124,83 kB

4.
Letak1 (HR)

Veličina: 163,08 kB

5.
Letak 1 (EN)

Veličina: 166,46 kB

6.
Letak 2 (HR)

Veličina: 151,79 kB

7.
Letak 2 (EN)

Veličina: 125,99 kB

print pdf mail